Transplantace vlasů v Ústí nad Labem

 1. Úvod: Co je transplantace vlasů a proč je v Ústí nad Labem důležitá
 2. Metody transplantace vlasů
  • FUE metoda
  • FUT metoda
 3. Kvalifikace pro transplantaci vlasů
 4. Postup před samotnou operací transplantace
 5. Průběh zákroku
 6. Pooperační péče
 7. Klinika v Ústí nad Labem – proč si ji vybrat?
 8. Úspěšné příběhy transplantace vlasů v Ústí nad Labem
 9. Rizika a vedlejší účinky
 10. Závěr: Nechte svou hlavu v dobrých rukou

1. Úvod: Co je transplantace vlasů a proč je v Ústí nad Labem důležitá

Transplantace vlasů je chirurgický zákrok, ve kterém se z jiných částí těla, nejčastěji z týlní oblasti hlavy, přesazují vlasy do oblastí s nižší hustotou vlasů nebo do úplně holých částí. V Ústí nad Labem se nachází několik klinik, které tento zákrok provádějí na velmi vysoké úrovni, proto je toho město důležitou destinací pro transplantaci vlasů.

2. Metody transplantace vlasů

Transplantace vlasů se může provádět různými metodami. Dvě nejznámější a nejpoužívanější metody jsou metoda FUE a metoda FUT.

* FUE metoda

FUE (Follicular Unit Extraction) je metoda, která spočívá v individuálním sběru folikulárních jednotek, tedy skupin vlasových kořínků, z donorové oblasti. Tyto jednotky se poté vsadí do příjemcova skalpu. Výhodou této metody je minimální pooperační jizva a rychlejší hojení.

* FUT metoda

FUT (Follicular Unit Transplantation) je metoda založená na odebrání proužku pokožky z donorové oblasti, ze kterého se následně získávají folikulární jednotky pro transplantaci. Přestože tato metoda zanechává větší jizvu, může být vhodná pro pacienty s vyšší hustotou vlasů.

3. Kvalifikace pro transplantaci vlasů

Ne každý člověk je vhodným kandidátem pro transplantaci vlasů. Je potřeba posoudit zdravotní stav, věk, kvalitu vlasů, očekávání a případné kontraindikace. Kvalifikaci by měl provést odborník – dermatolog nebo plastický chirurg – v klinice specializující se na transplantace vlasů.

4. Postup před samotnou operací transplantace

Před vlastní transplantací je třeba absolvovat konzultaci s lékařem, který zváží vhodnost zákroku. Budou provedeny některé lékařské testy a následně se vybrat metoda zákroku. Pacient bude seznámený s průběhem zákroku a pooperační péčí.

5. Průběh zákroku

Transplantace vlasů probíhá v lokální anestezii a zpravidla trvá 4-8 hodin, podle rozsahu zákroku a použité metody. Lékař odebere vhodné vlasy z donorové oblasti a připraví je pro transplantaci. Poté se provede samotné vložení vlasů do předem připravených kanálků v oblasti skalpu s nižší hustotou vlasů.

6. Pooperační péče

Po transplantaci je potřeba dbát na správnou pooperační péči, která zahrnuje čištění, případně užívání předepsaných léků na snížení otoků či bolesti. Pacient by měl dodržovat pokyny lékaře a pravidelně docházet na kontrolní prohlídky.

7. Klinika v Ústí nad Labem – proč si ji vybrat?

Ústí nad Labem nabízí kvalitní kliniky se zkušenými odborníky, kteří se specializují na transplantaci vlasů. Navíc místní klinika nabízí příjemné a komfortní prostředí, v němž se pacienti cítí dobře a věří, že svou hlavu svěřují do dobrých rukou.

8. Úspěšné příběhy transplantace vlasů v Ústí nad Labem

Mnoho pacientů již prošlo úspěšným zákrokem transplantace vlasů v Ústí nad Labem. Jejich zkušenosti můžete číst na internetových fórech, kde se dělí o výsledky zákroku, jak byli spokojeni s péčí a jaký měl zákrok vliv na jejich sebevědomí.

9. Rizika a vedlejší účinky

Jako u každého chirurgického zákroku, i u transplantace vlasů existují určitá rizika a vedlejší účinky. Ty zahrnují otoky, bolest, potíže s hojením či infekce. Většina těchto potíží je ale dočasná a odeznívá během několika dnů či týdnů.

10. Závěr: Nechte svou hlavu v dobrých rukou

Transplantace vlasů v Ústí nad Labem nabízí výbornou alternativu pro ty, kdo se potýkají s problémem padání vlasů či plešatění. Chcete-li se dozvědět o svých možnostech více, neváhejte navštívit kliniku v tomto městě a domluvit si konzultaci s odborníkem.

FAQ

 1. Kolik času trvá, než vlasové kořínky začnou růst po transplantaci?

Většinou začnou nově přenesené vlasové kořínky růst po 3-4 měsících od zákroku, avšak plného výsledku lze očekávat až po 12-18 měsících.

 1. Je možné, že přenesené vlasové kořínky vypadnou?

Ano, po transplantaci mohou některé vlasové kořínky vypadnout. Tento jev je zcela normální a jedná se o tzv. „šokové vypadávání“. Většina vlasů ale znovu začne růst během několika měsíců.

 1. Má transplantace vlasů ve světě dlouhou historii?

Ano, první pokusy o transplantaci vlasů se datují až do 19. století. První moderní transplantace vlasů začaly být prováděny v první polovině 20. století a od té doby prošly mnoha vývojem a zdokonalením metod.

Výsledky před a po

Muž, FUT 2000 štěpů

Žena, FUT 2000 štěpů

Muž, FUE 2500 štěpů

Muž, LHT 3000 štěpů

Udělejte si vlasy jako ze škatulky!

Udělejte první krok a naplánujte si bezplatnou konzultaci v Institutu pro transplantaci vlasů Tsilosani a zjistěte, jaká metoda je pro vás nejlepší.

$
Krok 1: Naplánujte si konzultaci
$
Krok 2: Získejte personalizovanou nabídku
$
Krok 3: Naplánujte operaci
$
Krok 4: Provoz a následná péče