FUE თმის გადანერგვა

FUE ანუ ფოლიკულური ერთეულის ამოკვეთა – თმის გადანერგვის შედარებით ახალი მეთოდია. FUE გულისხმობს ცალკეული ფოლიკულური ერთეულების გადანერგვას დონორის მიდამოებიდან პრობლემურ ადგილზე.

შესახებ

რა არის FUE

FUE, იგივე ფოლიკულური ერთეულის ამოკვეთა – თმის გადანერგვის შედარებით ახალი მეთოდია FUT- თან შედარებით.. ეს არის მინიმალური ინვაზიური პროცედურა, რომელიც გულისხმობს თმის ცალკეული ფოლიკულების გადანერგვას სკალპის ერთი უბნიდან მეორეზე. პროცედურის დროს ფოლიკულური ერთეულები ინდივიდუალურად შეირჩევა სკალპის იმ უბნიდან, რომელსაც აქვს თმის მეტი სიმრავლე და გადაინერგება თავის პრობლემურ ზონაში.

FUE თმის გადანერგვის უპირატესობები

R

არანაირი ნაწიბური

FUE მეთოდის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ პროცედურის შემდეგ არ რჩება ნაწიბური. დონორის მიდამოში შეიძლება იყოს მხოლოდ მცირე, წერტილოვანი ნაწიბურები ან დეპიგმენტაცია. თუმცა, ამ წერტილოვანი ნაწიბურების შემჩნევა შეუიარაღებელი თვალით შეუძლებელია, თმა სრულიად გადაპარსულიც რომ იყოს.

R

ნაკლები პოსტოპერაციული დისკომფორტი

ნაკლებია პოსტოპერაციული დისკომფორტი FUE პროცედურის შემდეგ. იგი ტარდება ყოველგვარი ჭრილობისა და ნაკერების გარეშე. ეს საშუალებას აძლევს პაციენტს, რომ პოსტოპერაციუმა პერიოდმა სერიოზული გართულებების გარეშე ჩაიაროს.

R

გადანერგვა დონორის უბნის დაბალი სიმკვრივის შემთხვევაში

FUE მეთოდით შესაძლებელია თმის გადანერგვა დონორის მიდამოში თმის დაბალი სიმკვრივის შემთხვევაშიც კი. ეს მიიღწევა დონორის ზონიდან ინდივიდუალური გრაფტების აღებით ან სხეულის უბნებიდან BHT-ით (სხეულის თმის გადანერგვით). FUE პროცედურისთვის გრაფტები შეიძლება მოიკრიფოს შემდეგი უბნებიდან: გულ-მკერდი, წვერი, ფეხი, მკლავი და ბოქვენის არე.

R

ფოლიკულური ერთეულის მაღალი სიმკვრივე

FUE პროცედურის დროს გადანერგილ გრაფტებში ფოლიკულების უფრო დიდი რაოდენობაა. ამის მიზეზი ის, რომ ქირურგი მიზანმიმართულად არჩევს გადასანერგად მაღალი სიმკვრივის, მრავალფოლიკულურ გრაფტს, რომელიც შედგება თმის 3-4 ძირისგან. კვლევამ აჩვენა, რომ თმა/ფოლიკულის თანაფარდობა გამოცდილი ქირურგის მიერ ჩატარებული FUE პროცედურის შემდეგ არის 3, განსხვავებით FUT პროცედურისთვის, როცა ეს რიცხვი უტოლდება 2-ს.

FUE თმის გადანერგვის უარყოფითი მხარეები

Q

გრაფტების ნაკლები რაოდენობა თითო სესიაზე

ერთ FUE სესიაზე გადანერგილი გრაფტების რაოდენობა ჩვეულებრივ უფრო დაბალია, ვიდრე FUT პროცედურის დროს.

Q

გადაკვეთის სიხშირე

ფოლიკულების გადაკვეთის სიხშირე FUE პროცედურაში უფრო მაღალია, ვიდრე FUT პროცედურის დროს. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ფოლიკულების 10-15% ან მეტი შეიძლება გადაიკვეთოს. FUT პროცედურის შემთხვევაში ეს რიცხვი 3%-მდეა.

Q

უფრო მაღალი სტრესი გრაფტებზე

გრაფტები გაცილებით მეტ სტრესს განიცდიან FUE პროცედურის დროს, რადგან მათ ირგვლივ გაცილებით ნაკლები შემაერთებელი ქსოვილია. გრაფტები FUE პროცედურის დროს საჭიროებს უფრო მეტ მოვლას მათი გადარჩენის უზრუნველსაყოფად.

როგორ ტარდება FUE თმის გადანერგვა?

იმის გასაგებად, თუ როგორ მუშაობს თმის გადანერგვა და გსურთ თუ არა ამ პროცედურის ჩატარება, მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, როგორ ტარდება FUE განაგრძეთ კითხვა, რომ გაიგოთ მეტი, თუ როგორ ვატარებთ FUE პროცედურას ა. წილოსანის თმის გადანერგვის ინსტიტუტში.

ნაბიჯი 1: დონორის არეალის მორთვა და შემოწმება

FUE თმის გადანერგვის პროცედურის პირველი ნაბიჯი არის თავზე თმის შეჭრა. სასურველი სიგრძეა 1-2 მმ. როგორც კი ეს გაკეთდება, ქირურგმა უნდა შეისწავლოს დონორის არე – თავის კანზე ან სხვაგან – ფოლისკოპის სისტემით. ეს საშუალებას აძლევს ექიმს, შეექმნას შთაბეჭდილება დონორის არეში თმების ჯანმრთელობის, მათი რაოდენობის, ფოლიკულური ერთეულების ხარისხისა და მათი სიმკვრივის შესახებ.

FUE ნაბიჯი 1 - დონორის არეალზე თმის შეჭრა და შემოწმება

ნაბიჯი 2 – მიმღები არეალის მომზადება

ქირურგი იწყებს მიმღები ზონის მომზადებას გრაფტებისთვის. ეს ხორციელდება სპეციალურად ამ მიზნით შექმნილი ნემსების გამოყენებით. ექიმი ქმნის მცირე ნახვრეტებს გრაფტების იმპლანტაციისათვის. ნემსები 1 მმ დიამეტრის არის და აქვს სიღრმის შემზღუდველი.

FUE თმის გადანერგვა ნაბიჯი 2

ნაბიჯი 3 – გადასანერგად მომზადებული გრაფტების დათვლა

ოპერაციის სიზუსტის მიზნით, გამოითვლება გრაფტებისთვის მომზადებული ადგილების რაოდენობა. ამ მიზნით გამოიყენება ექიმ აკაკი წილოსანის მიერ შექმნილი სისტემა. ეს ასევე საშუალებას იძლევა, რომ პაციენტმა გააცნობიეროს რამდენად კარგად მიდის ოპერაცია.

FUE თმის გადანერგვის ოპერაცია ნაბიჯი 3

ნაბიჯი 4 – გრაფტების ამოკვეთა

ქირურგი იწყებს ინდივიდუალური გრაფტების ამოკვეთას დონორის ზონიდან. სპეციალური მანქანა, რომელიც შექმნილია ცალკეული გრაფტების ამოსაღებად, საშუალებას იძლევა ოპერაცია ჩატარდეს ხაზოვანი ნაწიბურის გარეშე.

FUE ნაბიჯი 1 - დონორის არეალზე თმის შეჭრა და შემოწმება

შენიშვნა: ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება FUE თმის გადანერგვის პროცედურისთვის

პაციენტის კომფორტის უზრუნველსაყოფად ექიმი ა. წილოსანი იყენებს მის მიერ სპეციალურად შექმნილ ინსტრუმენტებს. ამ ხელსაწყოებით გრაფტების ამოღება ხდება უსაფრთხოდ, პაციენტისთვის ტრავმის მიყენების გარეშე. ინსტრუმენტები ნაჩვენებია ქვემოთ.

ნაბიჯი 5 – გრაფტების შეგროვება

ამოღებული გრაფტები მოთავსებულია წინასწარ მომზადებულ პეტრის ჭურჭელსა და უსაფრთხო კონტეინერებში. ეს კეთდება იმისთვის, რომ ტრანსპლანტატები დაცული და ცოცხალი იყოს მთელი პროცედურის განმავლობაში. კონტეინერები სპეციალურად იწმინდება და მზადდება, ოპერაციის დროს ცალკეული გრაფტების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად . გრაფტებს ამოწმებენ, რომ დარწმუნდნენ მათ ჯანმრთელობაში.

ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება FUE პროცედურისთვის

ნაბიჯი 6 – გრაფტების განთავსება

უზრუნველყოფისა და განხილვის შემდეგ, გამოცდილი ქირურგის ასისტენტების ჯგუფი იწყებს გრაფტების განთავსებას მომზადებულ ადგილზე. ეს ხდება მთავარი ექიმის დაკვირვებით და მისი უშუალო ჩართულობით.

FUE პროცედურის ნაბიჯი 5

ნაბიჯი 7 – შედეგის განხილვა

დასრულების შემდეგ, ექიმი განიხილავს უშუალო შედეგს. სწორედ ამ დროს ჩატარდება საბოლოო კონსულტაცია, რჩევები ფიზიკური დატვირთვისა და ნებისმიერი ტკივილის მკურნალობის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ დაუყოვნებელი შედეგი შეიძლება არ გამოიყურებოდეს ისე მიმზიდველად, როგორც შეიძლება გვსურდეს, გრძელვადიანი შედეგები მშვენიერია.

FUE თმის გადანერგვა ნაბიჯი 6

ნაბიჯი 8 – ოპერაციის შემდგომი მოვლა

FUE მეთოდის მინიმალური ინვაზიური ბუნება, საშუალებას გაძლევთ გაატაროთ ღამე სახლში და უკვე იმოგზაუროთ მეორე დღეს. ჩვენ მოგაწვდით ყველა შესაბამის ინფორმაციას პოსტოპერაციული მოვლის შესახებ და მზად ვიქნებით უპასუხოთ თქვენს ნებისმიერ შეკითხვას.

FUE თმის გადანერგვის საბოლოო ეტაპი და შედეგი

როდის არის FUE მისაღები

მისაღებია თუ არა თმის გადანერგვის ფოლიკულური ერთეულის ამოკვეთის (FUE) პროცედურა თქვენთვის, ეს დამოკიდებულია ექიმის შეფასებაზე. კონსულტაციის დროს ექიმი შეაფასებს თქვენი თმის ცვენის ეტაპებს და დაადგენს, შესაძლებელია თუ არა FUE პროცედურის წარმატებით ჩატარება თქვენთვის სასურველი შედეგის მისაღებად. FUE პროცედურების უმეტესობა ტარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თმის ცვენის დონე გარკვეულ ზღვარს ქვემოთაა. ეს უზრუნველყოფს, რომ ოპერაციები არ გაგრძელდეს რამდენიმე საათის განმავლობაში და შეიძლება სწრაფად დასრულდეს. პროცედურა ყველაზე ეფექტურია მამაკაცური ტიპის სიმელოტის სამკურნალოდ, რადგან ამ დროს თმის გადანერგვა თავის უფრო ხშირი უბნებიდან – კეფიდან და გვერდებიდან, წინ ხდება. FUE ასევე შეიძლება წარმატებით იქნას გამოყენებული ქალებში, რომლებსაც აქვთ თმის ცვენის მსგავსი პრობლემები. თმის ცვენის პროცედურა, რომელიც საჭიროებს 2500+ FUT გრაფტის გადანერგვას, უფრო ეფექტურია.

FUE ასევე შეიძლება გირჩიოთ ექიმმა რიგ სხვა შემთხვევებში. პერსონალიზებული შეფასების მისაღებად დაგეგმეთ კონსულტაცია აკაკი წილოსანის თმის გადანერგვის ინსტიტუტში.

მიიღეთ უფასო კონსულტაცია

შესახებ

FUE წილოსანის თმის გადანერგვის ინსტიტუტში

აკაკი წილოსანის თმის გადანერგვის ინსტიტუტში თმის გადანერგვის ოპერაციებს ატარებს პირადად მედიცინის დოქტორი აკაკი წილოსანი FISHRS. FUE პროცედურა ტარდება უმაღლეს პროფესიონალურ დონეზე, შედეგს გარანტირებულად თვალნათლივ დაინახავთ 8-12 თვის შემდეგ. აკაკი წილოსანის თმის გადანერგვის კლინიკა ასევე გთავაზობთ თანხის დაბრუნების გარანტიას (დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით).

FUE კეთდება უმაღლესი დონის სიზუსტით და სიფრთხილით, რაც უზრუნველყოფს პროცედურის თავიდან ბოლომდე უმტკივნეულოდ მიმდინარეობას. პროცედურა იწყება მცირე საანესთეზიო ხსნარის ინექციით, რომელიც აქრობს ტკივილს ტრანსპლანტაციის პროცესის დროს. მიუხედავად იმისა, რომ პროცედურას შეიძლება რამდენიმე საათი დასჭირდეს, ჩვენი კლინიკის დაწესებულებები გთავაზობთ კომფორტულ გარემოს ამ პერიოდში. პოსტოპერაციული პერიოდში ექიმი დაგიკავშირდებათ მომდევნო ორი დღის განმავლობაში, რაც უზრუნველყოფს უმტკივნეულო და ხანმოკლე გამოჯანმრთელების პერიოდს. ჩვენ ვაგრძელებთ თქვენთან კავშირს, გპასუხობთ ნებისმიერ შეკითხვაზე, რომელიც შეიძლება გქონდეთ ოპერაციის შემდგომი პერიოდის გარშემო. შეგიძლიათ გაიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს თქვენი დღეები ოპერაციამდე და ოპერაციის შემდგომ პერიოდში.

FUE-ს შედეგები პროცედურამდე და მის შემდეგ ა. წილოსანის ინსტიტუტში

ფასი

FUE ფასები ა. წილოსანის ინსტიტუტში

თითოეული FUE თმის გადანერგვის პროცედურის ფასი ინდივიდუალურია თითოეული კლიენტისთვის. ფასების სხვაობის მიზეზი არის ის, რომ თითოეულ პაციენტს ესაჭიროება გრაფტების უნიკალური რაოდენობა. თქვენთვის პროცედურის შეთავაზების მისაღებად, დაგვიკავშირდით უფასო ონლაინ კონსულტაციისთვის.

კომბინირებული

FUE და FUT

მედიცინის დოქტორმა აკაკი წილოსანმა შეიმუშავა კომბინირებული პროცედურა მასიური თმის ცვენის შემთხვევებისთვის. ეს პროცედურა აერთიანებს FUE და FUT სასურველი შედეგის სრულად მისაღწევად. პროცედურას უფრო მეტი დრო სჭირდება, ვიდრე თითოეულ ინდივიდუალურ პროცედურას და ცოტა უფრო დამღლელია პაციენტისთვის, მაგრამ ეფექტურია ერთდროულად 5000+ გრაფტის გადანერგვისას.

სქესი

FUE მამაკაცებში და ქალებში

მიუხედავად იმისა, რომ FUE თმის გადანერგვის პროცედურა ძირითადად შექმნილია მამაკაცის ტიპის სიმელოტისა და თმის ხაზის დაქვეითების სამკურნალოდ, ის მისაღებია მსგავსი სიმპტომების სამკურნალოდ ქალებშიაც. FUE ქალებისთვის შეიძლება მისაღები იყოს თმის ცვენის რიგ შემთხვევებში. ამის გასარკვევად, შეავსეთ ჩვენი უფასო ონლაინ კონსულტაციის ფორმა და გამოგვიგზავნეთ თქვენი თმის ცვენის სურათი.