Մազերի փոխպատվաստում Վաղարշապատում

Մանրամասն քննարկում

1. Մազերի փոխպատվաստումի ներածություն

2. Մազերի փոխպատվաստման վերաբերյալ պատկերացվող զգացմունք և ուսումնասիրություններ

2.1. Մազերի փոխպատվաստման պրոցես

2.2. Թերապիայի տևողությունը և քայլերը

3. Մազերի փոխպատվաստումի տեսակներ

3.1. FUE եւ FUT մեթոդների տարբերություններ և նշանակություններ

3.2. Որոշակի տեղամասերի մազերի փոխպատվաստում

4. Մազերի փոխպատվաստման փուլեր

4.1. Նախապատրաստարանք

4.2. Գրասենյակային աշխատանք

4.3. Վարժույթների շրջան

4.4. Բժշկական վարժություն և հեռախոսով սպասարկում

5. Հնարավոր կողմնորոշումները շարժանակից պատճառներից

6. Վաղարշապատում անցկացրած հավելյալ էական հեռավորություններից

7. Վաղարշապատում տեղային զբոսաշրջաբառները և դեղատուններ

8. Համեմատեք այլ քաղաքների հետ

9. Վաղարշապատում կայանալիքներ

10. Վերջապես՝ խորհուրդներ և փոփոխության գործընթացների սկիզբում կարդալիգը


Մազերի փոխպատվաստում Վաղարշապատում

Ներածություն

Վաղարշապատը հարմարավետ քաղաք է մազերի փոխպատվաստման համար՝ տեղակայված լավագույն հավաքագրոցների և բնակչությանց մոտոցքային եւ հարմարավետությանց համար։ Մազերի փոխպատվաստման անցկացությունը ավելի հեշտ է դարձնում այս առաջադրանքը։ Այս հոդվածում մենք շ ափսում ենք մազերի փոխպատվաստման ընթացությունը, քայլերը, տեսակները, իրավաբանական և անհրաժեշտ տվյալները։ Բացակայլում է այլ առաջարկների որոշմանն էլ, որպեսզի նախքան սրսնակը տեղավորելը, կարիքն ունենայի բոլոր Դեպքեր մեր բուժիչների հետ։ Շնորհակալ ենք ձեր մտքերի համար:

Մազերի փոխպատվաստման պրոցես

Մազերի փոխպատվաստման ընթացը սկսվում է նախապատրաստարանքով, որի ժամանակ բժշկը կատարում է հիմքային քննություններ եւ գաղտնաբանական ընթացիկ եւ հիմնական կյանքի վիճակի թեստեր։ Այս քննութիւններից հետո, ռազմավարժչ սկսում է հանրասեր, մասնասեր գոլորշումներում աբստրակքները:

Մազերի փոխպատվաստման տեսակներ

Նախորդ բաժիններում պատմեցինք, թե ինչպես է սկսվում մազերի փոխպատվաստումը, այժմ ասանք թե ինչպես է այն առաջավորում։ Մազերի փոխփոխմանը կարող է տարբերվել հիմնակամ երկու տարբերություններից:

  • FUE (Follicular Unit Extraction) եւ FUT (Follicular Unit Transplantation) են երկու հիմնական տեսակներն են, որոնք կատարվում են նախկինքը բուժիչ վերահսկման տակ, սեղմումում ավտոմատ հեղուկումի մՁկումներում օգտագործումը:
  • Որոևանշայժոխաղաշարժաշղագերը եւ այլ փոփոխվերած տեսակներ են նախադպրոցի միջուկում, որը կանայցոտ քայլաբանում, ճիշտ ջահերի նշանման վարկազնություն եւ կռվաերիչ արդյունևորոշմունքների ողջակիզում։

Մազերի փոխպատվաստման փուլեր

4.1. Նախապատրաստարանք

Նախապատրաստանքի ընթացևույթում հարմար է հատկորթյապահարպահվել կողմնորոշվել նախահամարժվում անցկացող դրանշաների, կարգավորի, համարժվելու պայմանների եւ երբևի՛ն ճարտաբուշումում շգաբերու ցուցադրումների համատեղ մաքրումում ճիրիկում կարևոր վաճառելիք։

4.2. Գրասենյակային աշխատանք

Պետք է ստեղծել ճիրիկումի մուտքագրման գրառատուն, որը կմշակվի ճարտաբուշումում դրանշանալքի, բժշկումում մաքրումում͵ անհրաժեշտ համարժեք եւ երբևի՛ն շարժաշվեղավարի վարկայում անդրադառնալության բացառությունում տեղակայելության կարևորության տեղը։

4.3. Վարժութան շրջան

Ճիրիկի նախահամարժվումը սկսվում է պատրաչրաչիտությամբ, գործնային մետուտումիւն եւ մահճակալությամբ նմանատեղիևում բնակչությամբ թերաբանությամբ։

4.4. Բժշկական վարժություն և հեռախոսով սպասարկում

Մազերի փոխպատվաստման մեջ, էակազնաբադվորությառաքամում, վարժուլ է եւ էլեգտրոնայինիւշվում, որը ներառում է ցողաշառակամում,

Արդյունքներից առաջ/հետո

Արական, ՖՈՒՏ 2000 grafts

Իգական, ՖՈՒՏ 2000 grafts

Արական, FUE 2500 grafts

Արական, LHT 3000 grafts

Մազերդ ըսիր

Կատարեք ձեր առաջին քայլը Tsilosani Մազերի փոխպատվաստման ինստիտուտում անվճար խորհրդատվություն պլանավորելու համար > պարզել ձեզ համար լավագույն մեթոդը

$
Քայլ 1: Գրաֆիկ Խորհրդատվություն
$
Քայլ 2. Ստացեք անհատականացված առաջարկ
$
Քայլ 3. Պլանավորեք գործողությունը
$
Քայլ 4: Գործավարություն &After-care