Transplantácia vlasov pred/po

Pozrite si jednotlivé výsledky transplantácií vlasov v Tsilosani Hair Transplantation Institute – s obrázkami pred a po. Vyberte si prípad, ktorý vás zaujíma, a pomocou šípok ho prelistujte.

FUT – pred/po

Muž, štepy FUT 1700

Muž, FUT 2500 štepov

Muž, štepy FUT 2000

Muž, FUT 2500 štepov

Muž, štepy FUT 2000

Mužské, FUT štepy

Samica, štepy FUT 2000

Muž, FUT 1400 štepov

Muž, FUT 2500 štepov

Muž, štepy FUT 1800

FUE – pred/po

Muž, FUE 2000 štepy

Samica, FUE 2000 štepy

Muž, FUE 2500 štepov

Samec, FUE 3500 štepov

LHT (dlhé vlasy) – pred/po

Muž, dlhé vlasy, 2000 štepov

Muž, dlhé vlasy, 2000 štepov

Muž, dlhé vlasy, 3000 štepov

Muž, dlhé vlasy, 2500 štepov

Muž, dlhé vlasy, 1500 štepov

Muž, dlhé vlasy, 1500 štepov

Transplantácia obočia – pred/po

Transplantácia obočia, pacientka

Transplantácia obočia, pacientka

Transplantácia obočia, pacientka

Transplantácia obočia, pacientka

Transplantácia brady – pred / po

Transplantácia brady, mužský pacient

Transplantácia brady, mužský pacient

Transplantácia brady, mužský pacient

Transplantácia brady, mužský pacient

Ďalšie pred / po

Samica, 2000 štepov

Pacient mužského pohlavia

Pacient mužského pohlavia

Pacient mužského pohlavia

Pacientka

Pacientka

Pacient mužského pohlavia

Samec, 2000 štepov