Kostnad för hårtransplantation

Vi, Tsilosani Hair Transplantation Institute, tror på att hålla kostnaden för hårtransplantation överkomlig för alla.

Att se så bra ut som möjligt ska inte vara en lyx som bara är tillgänglig för dem med de högsta inkomsterna. Detta är tyvärr fallet på många platser runt om i världen. Enligt den senaste statistiken har priserna på hårtransplantationer skjutit i höjden i västvärlden.

Hårtransplantation i Tyskland (källa: Statista)

Pris: $7.350+
(+) Starkt reglerad marknad
(+/-) Att hitta rätt läkare är svårt
(-) Hög kostnad

Hårtransplantation på Tsilosani Clinic

Pris: $1.500+
(+) Professionella och världsberömda läkare
(+) Senaste tekniken och alla metoder
(+) Branschledande överlevnadsgrad
för transplantat
(+) Billiga och all-inclusive-paket
(+) Individualiserad vård efter operationen

Observera: det exakta priset beror på vilken metod som används och antalet transplantat. Sms:a oss via WhatsApp eller e-post för att ta reda på det exakta priset för dig.

Hårtransplantation i Ryssland, inklusive Moskva

Pris: $4.500 – 9.000+
(-) Låga regler och därför ofta låg kvalitet
(+/-) Att hitta rätt läkare är svårt
(-) Hög kostnad

Hårtransplantation på Tsilosani Clinic

Pris: $1.500+
(+) Professionella och världsberömda läkare
(+) Senaste tekniken och alla metoder
(+) Branschledande överlevnadsgrad
för transplantat
(+) Billiga och all-inclusive-paket
(+) Individualiserad vård efter operationen

Observera: det exakta priset beror på vilken metod som används och antalet transplantat. Sms:a oss via WhatsApp eller e-post för att ta reda på det exakta priset för dig.

Hårtransplantation i Ukraina, inklusive Kiev

Pris: $4.000 – 8.500+
(+/-) Medelhög reglering och därmed medelhög kvalitet
(+/-) Att hitta rätt läkare är svårt
(-) Hög kostnad

Hårtransplantation på Tsilosani Clinic. Bland annat genomför vi konsultationer och operationer även i Kiev, Ukraina.

Pris: $1.500+
(+) Professionella och världsberömda läkare
(+) Senaste tekniken och alla metoder
(+) Branschledande överlevnadsgrad
för transplantat
(+) Billiga och all-inclusive-paket
(+) Individualiserad vård efter operationen

Observera: det exakta priset beror på vilken metod som används och antalet transplantat. Sms:a oss via WhatsApp eller e-post för att ta reda på det exakta priset för dig.

Hårtransplantation i Armenien, inklusive Jerevan

Pris: $3.800 – 8.000+
(+/-) Medelhög reglering och därmed medelhög kvalitet
(+/-) Att hitta rätt läkare är svårt
(-) Hög kostnad

Hårtransplantation på Tsilosani Clinic

Pris: $1.500+
(+) Professionella och världsberömda läkare
(+) Senaste tekniken och alla metoder
(+) Branschledande överlevnadsgrad
för transplantat
(+) Billiga och all-inclusive-paket
(+) Individualiserad vård efter operationen

Observera: det exakta priset beror på vilken metod som används och antalet transplantat. Sms:a oss via WhatsApp eller e-post för att ta reda på det exakta priset för dig.

Hårtransplantation i Armenien, inklusive Jerevan

Pris: $13.750
(+) Höga regler och därför hög kvalitet
(+/-) Att hitta en professionell läkare som är tillgänglig är svårt
(-) Mycket hög kostnad

Hårtransplantation på Tsilosani Clinic

Pris: $1.500+
(+) Professionella och världsberömda läkare
(+) Senaste tekniken och alla metoder
(+) Branschledande överlevnadsgrad
för transplantat
(+) Billiga och all-inclusive-paket
(+) Individualiserad vård efter operationen

Observera: det exakta priset beror på vilken metod som används och antalet transplantat. Sms:a oss via WhatsApp eller e-post för att ta reda på det exakta priset för dig.

Hårtransplantation i Turkiet (källa: Statista)

Pris: $2.650+
(-) Låga regler och därför låg kvalitet
(-) Operationerna utförs ofta av olegitimerade sjuksköterskor istället för läkare
(+/-) Medelhög kostnad

Hårtransplantation på Tsilosani Clinic

Pris: $1.500+
(+) Professionella och världsberömda läkare
(+) Senaste tekniken och alla metoder
(+) Branschledande överlevnadsgrad
för transplantat
(+) Billiga och all-inclusive-paket
(+) Individualiserad vård efter operationen

Observera: det exakta priset beror på vilken metod som används och antalet transplantat. Sms:a oss via WhatsApp eller e-post för att ta reda på det exakta priset för dig.

Hårtransplantation på Tsilosani Clinic

Pris: $1.500+
(+) Professionella och världsberömda läkare
(+) Senaste tekniken och alla metoder
(+) Branschledande överlevnadsgrad
för transplantat
(+) Billiga och all-inclusive-paket
(+) Individualiserad vård efter operationen

Observera: det exakta priset beror på vilken metod som används och antalet transplantat. Sms:a oss via WhatsApp eller e-post för att ta reda på det exakta priset för dig.

Statista Hårtransplantation Priser per land

Källa:

Statista

Hur beräknas priset för en hårtransplantation?

Kostnaderna för hårtransplantation är individuella i varje enskilt fall. Vissa människor kräver mindre och andra mer, vilket resulterar i olika priser. På Tsilosani Hair Transplantation Institute kommer kostnaden för en genomsnittlig operation att vara cirka $1500+

Den viktigaste faktorn som avgör kostnaden för en hårtransplantation är antalet transplantat som är inblandade. Ett transplantat, för att uttrycka det enkelt, är roten till ett hårstrå som kommer att samlas in från ett område och transplanteras i ett annat. Varje transplantat kräver mycket arbete för att identifieras som friskt, samlas in, hållas friskt och implanteras. Antalet transplantat bestäms av graden av skallighet som en person har.

För att bestämma det specifika priset måste patienten gå igenom en första konsultation med en erfaren läkare. Denna konsultation utförs av chefskirurgen: Akaki Tsilosani MD. Läkaren kommer att inspektera det drabbade området och rekommendera ett antal transplantat. Varje transplantat har en tillhörande kostnad. Att multiplicera antalet transplantat med kostnaden för enskilda transplantat resulterar i hårtransplantationskostnaden.

Hur beräknas priset för enstaka transplantat för en hårtransplantation?

Tsilosani Hair Transplantation Institute fastställer kostnader för enskilda transplantat. Varje transplantat har ett specifikt pris beroende på om operationen utförs av Dr. Tsilosani eller en av våra erfarna läkare. Priset är inte godtyckligt, utan bestäms av antalet resurser som är involverade i förfarandet.

Operationen

Operationen innebär inte bara kirurgens arbete. Ett team av assistenter kommer att arbeta med kirurgen för att maximera effektiviteten i hårtransplantationsoperationen. Kirurgen, i det här fallet Akaki Tsilosani MD, kommer att skörda transplantat och förbereda det utsedda området för implantationen. Under tiden kommer teamet av assistenter att delta i operationen, lagra och förbereda transplantaten för transplantationen – under observation av huvudkirurgen.

Priset på hårtransplantationsverktygen är också involverat i att definiera kostnaden för enskilda transplantat. Vi använder toppmoderna anläggningar för att möjliggöra framgång för varje operation. Moderna kirurgiska verktyg, kraftfulla mikroskop och ultramoderna rum utrustade med den senaste tekniken säkerställer alla en snabb, enkel och framgångsrik hårtransplantation.

Om

Kostnad för hårtransplantation i Europa

3,650-8050

Mycket reglerad

Extremt dyrt

Det skulle vara svårt att hitta en hårtransplantationskostnad i Europa som går under 3 000 USD. Även de minsta operationerna på 500 transplantat kostar mer än 1 500 USD och ofta mycket mer. Som du kan se ovan kostar en genomsnittlig hårtransplantation över 7 000 USD. Detta orsakas av det ekonomiska sammanhanget där dessa operationer utförs.

Kirurgerna är lika kvalificerade som de i Georgien och Tsilosani Hair Transplantation Institute. Teamet är lika erfaret och licensierat som de som finns på vår institution. Men levnadskostnaderna i länder som Tyskland är mycket högre. Det betyder att priset på arbetskraft också är mycket högre än i Georgien.

Den lägsta kostnaden för enskilda transplantat är 2,50 USD och blir bara högre. Med de flesta hårtransplantationer som kräver 1000 hårsäckar eller mer, blir det resulterande priset oöverkomligt ganska snabbt. Vanligtvis är hårtransplantationskostnaden i Europa, Tyskland minst 2500 USD, även i de enklaste fallen. Som framgår av grafen ovan är den genomsnittliga kostnaden som betalas av dem som får proceduren 7 000 USD. Det betyder att om du har betydande eller till och med medelstor skallighet kommer du att betala mycket pengar för att få en hårtransplantation. Det är därför många kan välja att åka till ett annat land, där en hårtransplantation kostar mycket mindre.

Om

Kostnad för hårtransplantation i Georgien

1,500+

Mycket reglerad

Pengarna tillbaka-garanti

Trots sitt läge är Georgien inte en del av Europeiska unionen, utan bara ett associerat land. Detta har gjort det möjligt för oss att behålla den nationella valutan, vilket gör det möjligt för landet att förbli en lokal ekonomi som inte påverkas av europeisk prissättning. Detta innebär att kostnaden för arbetskraft, verktyg och alla andra resurser som är förknippade med att driva ett hårtransplantationsinstitut har förblivit låg. Resultatet är ett hårtransplantationspris som är överkomligt för de flesta människor runt om i världen samtidigt som det behåller de högsta kvaliteterna.

Georgien har strikta standarder för sina medicinska institutioner. Eftersom landet strävar efter att bli en del av EU måste det införa dessa på ett effektivt sätt. Det är därför standarderna för medicinska procedurer i Georgien fortfarande är så höga. Läkarna som är involverade i hårtransplantationer i Georgien har några av de bästa utbildningarna som finns i världen. De tillbringar år med att få sina examina, öva och bli licensierade.

Varje läkare som arbetar på Tsilosani Hair Transplantation Institute är av högsta möjliga kaliber. Som ett resultat kommer varje patient som får ett ingrepp gjort här att få den låga hårtransplantationskostnaden i Georgien, men också den högsta kvalitetsgarantin de kan få.

Om

Kostnad för hårtransplantation i Turkiet

2,600 +

Måttlig reglering

O

Låg kvalitet

Kostnaden för en hårtransplantation i Turkiet kan vara jämförelsevis låg. De billigaste behandlingarna kommer att ligga runt 1500 USD för transplantat på cirka 500-800. Även om det är billigare än i Europa kan kvaliteten på verksamheten och kompetensen hos den medicinska personalen vara betydligt lägre. Dessutom kanske tjänsten inte är värd priset. Kliniker i Turkiet inkluderar ofta inte kostnaden för konsultation, resor, boende och eftervård. Detsamma gäller för många kliniker i

Armenien

,

Azerbajdzjan

och grannländerna. Priset som dessa kliniker annonserar är bara det absoluta minimum som de behöver betala för att få operationen. På Tsilosani Hair Transplantation Institute inkluderar vi boende och eftervård i hårtransplantationskostnaden. Vi håller också våra konsultationer gratis, så att processen kan vara överkomlig för alla.

Vissa turkiska sjukhus/institutioner tenderar att utlova operationer av chefskirurgen, men vissa som kommer dit rapporterar att operationer utförs av okvalificerad, icke-licensierad personal, främst assistenter eller sjuksköterskor, med otillfredsställande resultat. Tsilosani Hair Transplantation Institute förvränger inte våra erbjudanden, är internationellt erkända och är en del av många organisationer för att säkerställa förtroende för ditt val.

Enligt detta är kostnaderna för hårtransplantation i Turkiet högre än våra. Vi erbjuder ett högre antal transplantat till ett billigare pris, samt inkluderar våra kunders boende, lokala transporter, professionell service, höga resultat.

Billigaste hårtransplantationen i Europa

Tsilosani Hair Transplantation Institute erbjuder den billigaste hårtransplantationen i Europa. Detta är tillåtet enligt växelkursen mellan euro och Gel (den lokala valutan). Växelkursen lutar kraftigt mot euron. Utöver detta är levnadskostnaderna i landet mycket lägre. Detta innebär att arbetskraften är billigare även i landet. Som ett resultat kan institutet erbjuda dig en mycket mer överkomlig hårtransplantationskostnad med löfte om mycket bättre resultat än någon annanstans i världen.

På Tsilosani Hair Transplantation Institute är vi stolta över det arbete vi gör. Det är därför varje enskild operation vid institutet utförs av Dr. Akaki Tsilosani, MD, Ph.D., FISHRS, grundaren av institutet själv. Han har utbildat en hel generation av läkare och assistenter att göra detsamma. Han ser till att varje operation utförs så professionellt som möjligt, med största möjliga precision. Du kan själv gå igenom en konsultation med honom om du kommer i kontakt med oss.

FUE hårtransplantation

Prissättning: $1,500+

FUE hårtransplantation

FUE-hårtransplantationen är bäst för dig som letar efter medelstora operationer utan ärr. Läs mer nedan.

Foto av FUT-hårtransplantationsprocessen

Prissättning: $1,500+

FUT-hårtransplantation

Om du letar efter ett stort antal transplantat kan FUT-transplantationen vara något för dig. Du kan läsa mer nedan.

Läkare i Tsilosani Hårtransplantationsklinik Gör hårtransplantationsforskning

Prissättning: $2,500+

LHT hårtransplantation

LHT eller lång hårtransplantation är bäst för dem som vill se resultat omedelbart. Läs mer nedan.

Om

Transport och boende i Georgien, pengarna-tillbaka-garanti

För att säkerställa din ankomst i rätt tid och närhet till Tsilosani Hair Transplantation Institute, erbjuder vi ett hotellrum samt transport från och till Tbilisis flygplats. Detta täcks som en del av kostnaden för ditt valda förfarande och återspeglas knappt i din slutliga räkning. Vi vill att din resa till och vistelse i Georgien ska vara så enkel som möjligt, så att du kan koncentrera dig på ditt ingrepp.

För att säkerställa att du är lika säker på resultatet av proceduren som vi är, erbjuder vi dig en pengarna-tillbaka-garanti. Efter att operationen är genomförd och du lämnar håller vi kontakten med dig. På så sätt kan vi säkerställa att restaureringen av håret har gått som planerat, att du tar hand om det på rätt sätt och att du får de resultat som du förväntade dig.

Tbilisi, Georgien – ett turistcentrum

Utöver alla de fördelar som nämns ligger Tsilosani Hair Transplantation Institute i ett turistcentrum. Tbilisi, Georgien är en av de främsta destinationerna för turister från hela världen, tack vare sitt arv, sin historia och den spännande livsstil som människor lever här. Du kommer att kunna uppleva detta själv före eller efter att du genomgår ingreppet – i lugn och ro!