การปลูกผมก่อน/หลัง

ดูผลลัพธ์ของการปลูกผมเป็นรายบุคคลที่ Tsilosani Hair Transplantation Institute – พร้อมรูปภาพก่อนและหลัง เลือกเคสที่คุณอยากรู้และใช้ลูกศรเพื่อพลิกดู

FUT – ก่อน/หลัง

ชาย FUT 1700 กราฟต์

ชาย, FUT 2500 grafts

ชาย, FUT 2000 grafts

ชาย, FUT 2500 grafts

ชาย, FUT 2000 grafts

ชาย, การปลูกถ่ายอวัยวะ FUT

หญิง, FUT 2000 grafts

ชาย FUT 1400 กราฟต์

ชาย, FUT 2500 grafts

ชาย FUT 1800 กราฟต์

FUE – ก่อน/หลัง

ชาย, FUE 2000 grafts

หญิง, FUE 2000 grafts

ชาย, FUE 2500 Grafts

ชาย FUE 3500 grafts

LHT (ผมยาว) – ก่อน/หลัง

ชาย, ผมยาว, 2000 grafts

ชาย, ผมยาว, 2000 grafts

ชาย, ผมยาว, 3000 grafts

ชาย, ผมยาว, 2500 grafts

ชาย, ผมยาว, 1500 กราฟต์

ชาย, ผมยาว, 1500 กราฟต์

ปลูกคิ้ว – ก่อน/หลัง

การปลูกถ่ายคิ้ว, ผู้ป่วยหญิง

การปลูกถ่ายคิ้ว, ผู้ป่วยหญิง

การปลูกถ่ายคิ้ว, ผู้ป่วยหญิง

การปลูกถ่ายคิ้ว, ผู้ป่วยหญิง

การปลูกถ่ายเครา – ก่อน/หลัง

การปลูกถ่ายเครา, ผู้ป่วยชาย

การปลูกถ่ายเครา, ผู้ป่วยชาย

การปลูกถ่ายเครา, ผู้ป่วยชาย

การปลูกถ่ายเครา, ผู้ป่วยชาย

เพิ่มเติมก่อน/หลัง

หญิง 2000 กราฟต์

ผู้ป่วยชาย

ผู้ป่วยชาย

ผู้ป่วยชาย

ผู้ป่วยหญิง

ผู้ป่วยหญิง

ผู้ป่วยชาย

ชาย 2000 กราฟต์